Polska Federacja Kickboxingu to wspólna inicjatywa organizacji i klubów kickboxingu działających w Polsce. Nadrzędnym naszym celem jest rozwój tej dyscypliny, promocja sportu oraz unifikowanie działań organizacji członkowskich. Współpracujemy ze światowymi federacjami kickboxingu, dzięki czemu możemy tworzyć przedsięwzięcia na międzynarodowym poziomie.

 

ZASADY DZIAŁANIA PFKB 

1… PFKB zrzesza kluby i organizacje kickboxingu oraz podobnych sztuk walki.

2… Celem działania PFKB jest rozwój kickboxingu oraz organizacji i klubów członkowskich PFKB.

3… PFKB przykłada starań do unifikowania działań klubów i organizacji członkowskich.

4… PFKB tworzy wspólną Kadrę Polski z najlepszych zawodników organizacji i federacji członkowskich.

5… PFKB organizuje wyjazdy sportowe i szkolenia zawodników, instruktorów oraz działaczy sportowych jak: kursy instruktorskie, szkolenia sędziowskie, seminaria sportowe, zgrupowania sportowe, szkolenia wizerunkowe oraz marketingowe.

6… PFKB nie ingeruje w zasady działania federacji członkowskich.

7… PFKB obejmuje patronatem oraz działaniami promocyjnymi imprezy sportowe sztuk walki.

8… PFKB nie ingeruje w organizację imprez sportowych. Za poziom organizacji oraz sędziowania odpowiada Organizator.

9… Nadrzędnym celem PFKB jest promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

10… PFKB działa pod hasłem ogólnopolskiej kampanii profilaktyki społecznej Łączy Nas Sport Nie Narkotyki

 

PFKB pragnie krzewić idee rozwoju osobowego, które ściśle wiążą się z ideą sztuk walki. W związku z tym angażuje się także społecznie, współpracując z kampanią profilaktyczną "Łączy Nas Sport Nie Narkotyki".

 logo